Home   Program   Denní rytmus

Denní rytmus


Děti mají v našem lesním klubu následující rytmus dne:

8.00 – 9:00 – scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby

9.00 – 9.15 – ranní kruh společné přivítání, probouzení šiškového skřítka, vzájemné seznámení a počítání, písničky a říkadla vztahující se k tématu dne, nastínění programu dne, uvědomění dne, měsíce, počasí

9.15 – 9.45 – pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička a relaxační cvičení) nebo práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku)

9.45 – 10.00 – svačina na pozemku (někdy už v lese)

10.00 – 11.30 – objevovací a zážitkový program v lese, vzdělávací činnost, volná hra

(např. prolézačky z klád, stavění  domečků z přírodnin, tvoření práce se dřevem, , sledování životních cyklů zvířat, rostlin, péče o přírodu)

11.30 – 12.00– návrat z lesa, polední kruh – společná reflexe dne, hygiena, společné prostírání stolu

12.00 – 12.30  – předobědový rituál, společný oběd, hygiena

12.30 – 13.00 – vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

13.00 – 14.00 – odpolední odpočinek, četba pohádek, předškolní příprava

14.00 – 15.00 – odpolední program – výtvarné, hudební a dramatické aktivity

15.00 – 15.30  – odpolední svačina

15.30 – 16.00 – volná hra na pozemku, vyzvedávání dětí