Home   O nás   Lidé v Šišce

Lidé v Šišce

Bc. Zuzana Drápelová

spoluzakladatelka lesního klubu Šiška; jednatelka spolku

Narodila se a žije v Brně a trochu v Krkonoších, kam ji táhnou hory a staří přátelé. Na fakultě tělesné kultury Up Olomouc vystudovala obor rekreologie – pedagogika volného času. Bývalá skautka, akvabela a členka dramatického souboru. Během studií působila jako instruktorka snowboardingu a lyžování, lektorka teambuidingových seminářů pro zaměstnance firem, průvodkyně trekových a cyklozájezdů v zahraničí. Spolupracovala s Agenturou Mládež v akci při tvorbě seminářů pro mentory dobrovolníků. Před nástupem na rodičovskou dovolenou vedla otevřený klub pro mládež na pracovišti Legato SVČ Lužánky. Krátce po narození syna Štěpána se začala zajímat o alternativní pedagogické přístupy a způsoby výchovy dětí. Během rodičovské dovolené absolvovala kurz cvičení pro děti a začala vést hudebně pohybový kurz pro rodiče s dětmi. Je iniciátorka projektu dětského lesního klubu Šiška, koordinátorka a současně i pedagožka. Má ráda dobrodružství, zábavu, přírodu ve všech podobách, hory a pohyb. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován vedený manžely Kopřivovými.

„Chceš-li změnit něco u svého dítěte, zamysli se také, zda není něco, co můžeš změnit u sebe.“

Mgr. Denisa Ondráčková

pedagog (pondělí, úterý, středa), lektorka Šiškáčku

Ač vystudovala na Filozofické fakultě MU v Brně obor literatura a německý jazyk, Denisa vyměnila cestu zaměřenou do oblasti cizích jazyků, jejich výuky i praktického využívání v administrativě za pobyt v přírodě a výchovu dětí. Důležitým mezníkem pro toto rozhodnutí bylo narození dvou synů. Na mateřské nezahálela a vedle svých dětí hlídala také soukromě i další dvě. Také absolvovala kurz “Výchova prožitkem” pořádaným Základní školou Letokruh ve spolupráci s pedagogy Montessori tříd ZŠ Gajdošova. Zároveň složila zkoušku profesní kvalifikace “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”. Denisa se zajímá o ekologii, přírodní léčení, homeopatii, vegetariánské i veganské vaření. S dětmi často vaří, a pokud je to špenát z vlastnoručně nasbíraných kopřiv, tím líp.

“Chci s dětmi, ať už obutou či bosou nohou, kráčet nadále vstříc vzájemnému poznání a společným prožitkům bez ohledu na to, kdo koho v dané chvíli zrovna učí.”

Mgr. Martina Vyziblová

pedagog (pondělí, pátek); lektorka předškolního kroužku, jednatelka spolku

Žije v Brně a má jednoho syna. Vystudovala FF a PdF Masarykovy univerzity v Brně, obory pedagogika, sociální pedagogika a poradenství. Během studia se věnovala v rámci dobrovolnického programu „Domácí učitel“ doučování dětí v romských rodinách. V letech 2005-2009 pracovala jako lektorka v Muzeu romské kultury, kde vedla doučování, podílela se na volnočasových aktivitách dětského muzejního klubu, spolupracovala s rodinami a učiteli. Díky zájmu o romský jazyk se věnuje také překladům a korekturám romských textů. Práce v tomto specifickém prostředí se pro ni stala „srdeční záležitostí“. Je třeba používat nejen naučené pedagogické postupy, ale také velkou dávku empatie, trpělivosti a respektu. Podobný přístup by chtěla uplatňovat také v Šišce. Jejím ideálem je dát každému dítěti podnětné prostředí a pomocnou ruku, aby se mohlo na základě své povahy, schopností a zájmů přirozeně rozvíjet a učit. Ve volném čase ráda chodí do přírody i do divadla, baví ji tanec a výtvarné aktivity. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován vedený manžely Kopřivovými.

 

MVDr. Jarka Pokorná, PhD.

pedagog (čtvrtek, pátek), koordinátorka a jednatelka spolku

Vždy usměvavá a tvořivá maminka dvou dětí spolupracuje s Šiškou téměř od počátku jejího založení. Vystudovala VFU v Brně a po narození syna se začala zajímat o alternativní formy vzdělávání dětí. Život ji zavál do lesa, se kterým souzní a svou vášeň pro něj se snaží předávat dál. Absolvovala kurz manželů Kopřivových Respektovat a být respektován, kurz první pomoci pro pracovníky lesních školek, kurz Agrese je OK, kurz Lipky Pedagog volného času a kurzy ALMŠ Přirodní pedagogika a Pedagogicko-psychologické minimum.

 

 

 

 

 

 

 

Vojta Hanzelka

pedagog (středa)

Od pěti let jsme jezdívali každé prázdniny do slovenských hor, později i na čundry a přechody hor. Bytí v lese je mým nejoblíbenějším způsobem, jak trávím volný čas. Studoval jsem pět let na učitele zeměpisu a tělocviku, ale školu jsem nedokončil kvůli limitu v plavání. Odjel jsem na osm měsíců do Walesu, kde jsem se zamiloval do moře, hor, ovcí a žlutých keřů hlodáše. Tři roky jsem působil jako dobrovolník v Kontaktu bez bariér, kde jsem pak tři roky pracoval jako instruktor plavání tělesně postižených. Podílel jsem se na letním táboře v krajanské vesnici Čechohrad na Ukrajině. Vystudoval jsem sociální pedagogiku. Oženil jsem se a narodily se nám tři děti. Rok jsem s nimi byl na rodičovské dovolené v Neapoli, kde jsme si začali vážit každého kousku trávy. Protože jsme chtěli, aby děti prožily předškolní období co nejlépe, přihlásili jsme je postupně všechny do Šišky. Pracuji v jednom nejstarším českém obchodě s vybavením do hor i lesa. Rád jezdím na kole, koloběžce, běhám po lesích, řádím s dětmi, sekám dřevo, pozoruji hvězdy, obdivuji krásnou architekturu, Josefa Šímu a k tomu poslouchám skupinu Radiohead a Už jsme doma.

 

Veronika Koválovská

pedagog (úterý a čtvrtek), lektorka Šiščat a Šiškáčku

 

 

 

Spolupracovali s námi

Matěj „Liška“

Matěj alias Liška je dětem průvodcem  od úterý do čtvrtka. Jeho velkou zálibou jsou různé hry a hrátky, které nejen že připravuje pro naše osadníky, ale sám je také rád hraje. Proto vymýšlí vždy něco nového a neotřelého. Dětem je parťákem především při dravých aktivitách a pranicích. Rád s nimi vyrábí prolézačky věci ze dřeva a učí je jak používat správně nástroje. Zvládne, ale dětem krásně vyprávět příběhy, číst a zklidnit je , když to potřebují.  Umí zahrát na flétnu a postavit lanovou překážku. Matěj má rád pohyb a každý den, ať je vedro nebo mráz, jezdí do a ze školky na bicyklu.

Ing. Karolína Vaittinen 

P1060781Pochází z Vysočiny, kam se ráda a často vrací. Zde strávila uprostřed malého hospodářství a obklopena lesem polovinu svého života. Do Brna ji přivedlo studium krajinného inženýrství na Mendelově univerzitě, které proložila pobytem ve Finsku a Anglii. Poté však skončila v Praze, kde začala pracovat na Ministerstvu zemědělství v oblasti zahraničních veletrhů a propagace, ale zklamaná státní správou odchází po téměř 3 letech do PR agentury. Zde vydržela až do nástupu na MD. Největším mezníkem v životě a impulsem k odchodu z velkoměsta zpět do Brna bylo narození dvou dcer. Kromě svého manžela a dětí miluje hory ve všech podobách, ať už lyžmo, pěšmo či kolmo, cestování, kulturu všeobecně, posezení s přátely, saunování u finských jezer a dobré jídlo. S opětovným příchodem do Brna našla i další novou lásku – jógu.

Jakub Petroš

P1120372Rodinnou tradicí u nás byly vždy výlety do přírody – jejich duší byla má babička, dodnes výborná a zdatná milovnice přírody a turistka. Pod jejím vlivem jsem od dvou let každý víkend vyrážel s celou širokou rodinou na výlety kolem mého rodného Znojma, především do NP Podyjí. Brzo jsem dorostl i na výlety do hor, k řekám; trávili jsme krásné i deštivé dny pod stanem, v noci se třásli zimou pod širákem… Během školní docházky jsem se pak přidal s kamarády do skautu a i nadále jsem většinu času trávil mimo domov.

Tak jsem si vypěstoval vášeň na celý život, nikde mi není tak dobře jako v lese, u vody nebo na horách – a pokud možno s někým blízkým. Proto vedu i své děti k co nejčastějšímu pobytu v přírodě a když u toho mohu něco ze svého nadšení a toho co znám o světě předat i jejich kamarádům, tím lépe. Děti na spoustu věcí přijdou samy, ale v mnohém potřebují i poradit a pomoci, nejlépe od někoho, kdo je bude respektovat jako myslící bytosti s jedinečnou osobností – to je můj názor, kterým se snažím řídit i při práci v Šišce.

MgA. Lucie Kořínková – spoluzakladatelka klubu

VystudLucka fotoovala Hudební management na HF JAMU. Kromě pobytů v zahraničí a jazykových studií absolvovala kurzy pořádané Informačním centrem neziskových organizací, Seminář řízení neziskových organizací a několik stáží v neziskových organizacích. Její pracovní zkušenosti sahají od práce v hudební oblasti (např. manažerka festivalu Expozice nové hudby, management hudebních souborů, fundraising a projektový management pro renomované hudební festivaly), přes pozici vedoucí PR Muzea romské kultury či scénaristku a produkční projektu „Netradiční místa pro netradiční setkání“ Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy. V současné době pracuje v Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při Masarykově univerzitě a pro lesní klub Šiška. Má syna Matěje.

Mgr. Eva Dittingerová 

Mgr. Eva DittingerováVystudovala estetiku na MU v Brně a absolvovala dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU. Pracovala jako pedagog volného času v SVČ Lužánky; s dětmi od 2 let až po dospělé. Vedla dětský i studentský divadelní soubor, výtvarně-dramatické kroužek, výtvarné i divadelní příměstské tábory. Učí dramatickou výchovu budoucí učitele estetické výchovy na FF MU. Zasedá v porotě krajské přehlídky dětské recitace. Má za sebou několik mezinárodních projektů jako lektor i projektový manažer. Jejími koníčky jsou umění, příroda a ruční práce.

 Mgr. Petra Dadáková

Žije v Brně. Největší školou života jsou pro ni její 3 synové. Vzhledem k tomu, že toto vzdělávání ještě není ukončené, má před sebou jistě ještě hodně zkoušek. Svoje děti vnímá jako velké požehnání a příležitost k osobnímu růstu. Ukončené vzdělání má na Farmaceutické fakultě v Brně a v Hradci Králové dokončila doktorské studium na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie FaF. Snad od kolébky má v sobě zakořeněný blízký vztah k přírodě a vnitřně plesá, když vidí krásu veškerého stvoření okolo nás. Již více než 6 let se podílí na organizaci dětských letních stanových táborů a poslední rok je jednou z vedoucích dětského klubu pro rodiče s dětmi ve věku 1-6 let s prvky Montessori pedagogiky, který je zaměřený na přímou zkušenost a prožitek dětí. Velmi ji baví jakékoli výtvarné tvoření s dětmi a sama má dvě velké vášně, vedle vysokohorské turistiky i šití a tvoření z textilních materiálů.