Home   Program

Program

Lesní klub Šiška funguje jako v provozu předškolního vzdělávání od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30.

Přihlášky je možné podávat během celého roku, pokud jsou volná místa. Pro přihlášení dítěte do lesní školky je kromě vyplnění přihlášky a uhrazení příspěvku na provoz zapotřebí také uzavřít tzv. smlouvu s rodiči. Vzhledem ke specifičnosti lesní školky slouží smlouva s rodiči především k informování rodičů o principech fungování lesní školky a vzájemnému ujasnění podmínek provozu. Rodiče podpisem na smlouvě deklarují, že jsou s těmito zásadami srozuměni.

Denní režim

Denní program se odehrává na zahradě, v lese a jurtě od 8 do 16:30.

Lesní odpoledne pro školáky

Lesní družina je nejen pro ty, co v lesní školce vyrostli a nechtějí na ni ještě zapomenout. V roce 2019 se scházíme 1x za 14 dní ve čtvrtek od 14:00 do 16:30.

Šiščata: Klub pro nejmenší

Šiščata jsou vhodná pro děti do tří let a jejich rodiče. Klub nabízí možnost trávit volný čas se svým dítětem v přírodě s rodiči s podobnými zájmy.

Příměstské tábory 2019

Během letních prázdnin pořádáme 3 turnusy příměstských táborů pro předškoláky i školáky. Tento rok se můžete těšit na tábory v duchu Pohádek tisíce a jedné noci.