Home   Pro rodiče   Stravování

Stravování

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

Dopolední svačinu  připravují dětem rodiče do podepsané krabičky a děti ji přinášejí v batůžku. Svačina by měla splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou školkovou svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i neskleněnou láhev s pitím, v zimě termosku. Vše by mělo být  připraveno tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo.

Teplý oběd (polévka + hlavní chod) je zajišťován dovozem obědů v uzavřených transportních nádobách firmou Freshbox. Obědy splňují zásady zdravého stravování a jsou připravované z kvalitních surovin (včetně kvality BIO), bez chemických náhražek a konzervantů.

Odpolední  svačinu připravují dětem rodiče do podepsané krabičky, kterou ráno odloží do připraveného thermoboxu, kde je svačina při nižší teplotě uchována do odpoledne.

Pitný režim – k obědu a odpolední svačině je pro děti připraven bylinkový nebo ovocný čaj, přírodní šťáva či jiný nápoj pro děti.  Preferujeme nápoje bez cukru.Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog.

Cena oběda je 61,- Kč/dítě/den.

Obědy se platí k 5.dnu každého měsíce na účet 2500849739/2010. Částka se rovná počtu dní docházky v týdnu x 4 týdny x 56 Kč. Na uvedenou platbu je možné nastavit trvalý příkaz, neboť vyúčtování podle skutečné docházky provádíme každé tři měsíce.

Odhlašování obědů:

Pokud je oběd odhlášen do 9:00 (prostřednictvím docházkového rezervačního systému) předcházející den, povinnost úhrady oběda zaniká. Neodhlášený oběd i se svačinkou je možné si při nepřítomnosti dítěte po domluvě vyzvednout v zázemí LŠ Šiška.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK