Home   Zápis k docházce

Zápis k docházce

Zápis na školní rok 2018/19 byl uzavřen.

V případě uvolnění místa během školního roku informaci zveřejníme zde nebo na FB.

Kritéria pro přijímání dětí do Lesní školky Šiška:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku
  • sourozenci mají přednost
  • věková různorodost skupiny
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • docházka do klubu pro rodiče s dětmi Šiščata
  • volba modelu docházky a kapacita Lesní školky Šiška
  • možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Na přijetí k docházce do Lesní školky Šiška není nárok. O přijetí rozhoduje koordinátorka klubu a pedagogové.