Home   Zápis k docházce

Zápis k docházce

PŘIHLAŠOVÁNÍ K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BYLO UZAVŘENO

 • Zápis bude probíhat v úterý 14.5. po celý den.
 • Rodiče budou (po 30.4.) vyzváni k rezervaci konkrétního času v trvání nejdéle půlhodiny.
 • K zápisu je potřeba, aby se dostavil zákonný zástupce (nejlépe oba dva) spolu s dítětem.

Pro školní rok 2019/20 budeme přijímat 5-8 dětí ve věku 3-6 let.

Kritéria pro přijímání dětí do Lesní školky Šiška:

 • zralost dítěte pro předškolní docházku
 • sourozenci mají přednost
 • věková různorodost skupiny
 • děti s docházkou do klubu pro rodiče s dětmi Šiščata mají přednost
 • děti s bydlištěm v Kohoutovicích mají přednost
 • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
 • volba modelu docházky a kapacita Lesní školky Šiška
 • možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Na přijetí k docházce do Lesní školky Šiška není nárok. O přijetí rozhoduje koordinátorka klubu a pedagogové.

O přijetím či nepřijeté budou rodiče informováni do konce května 2019.