Home   Zápis k docházce

Zápis k docházce

PŘIHLAŠOVÁNÍ K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BYLO UZAVŘENO

V případě zájmu o nástup k docházce během školního roku se na volné místo můžete informovat u koordinátorky klubu.

Přihlašování pro školní rok 2020/21 bude otevřeno v březnu 2020.

Kritéria pro přijímání dětí do Lesní školky Šiška:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku
  • sourozenci mají přednost
  • věková různorodost skupiny
  • děti s docházkou do klubu pro rodiče s dětmi Šiščata mají přednost
  • docházka do adaptačního kroužku Šiškáčci (od jara 2020 v pátek)
  • děti s bydlištěm v Kohoutovicích mají přednost
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • volba modelu docházky a kapacita Lesní školky Šiška
  • možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Na přijetí k docházce do Lesní školky Šiška není nárok. O přijetí rozhoduje koordinátorka klubu a pedagogové.

O přijetím či nepřijeté budou rodiče informováni do konce května 2020.