Home   Zápis k docházce

Zápis k docházce

K DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 přijímáme letos přednostně děti již přijaté a docházející do adaptačního kroužku „ŠIŠKÁČEK“.

V případě velkého zájmu o docházku dítěte se nám můžete ozvat na mail lesniklubsiska@email.cz

Kritéria pro přijímání dětí do Lesní školky Šiška:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku
  • sourozenci mají přednost
  • věková různorodost skupiny
  • děti s docházkou do klubu pro rodiče s dětmi Šiščata mají přednost
  • docházka do adaptačního kroužku Šiškáčci (od jara 2020 v pátek)
  • děti s bydlištěm v Kohoutovicích mají přednost
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • volba modelu docházky a kapacita Lesní školky Šiška
  • možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Na přijetí k docházce do Lesní školky Šiška není nárok. O přijetí rozhoduje koordinátorka klubu a pedagogové.

O přijetí či nepřijetí budou rodiče informováni do konce června 2020.