Home   Zápis k docházce

Zápis k docházce

Zápis pro školní rok 2017/2018

Vaše děti můžete přihlašovat k docházce prostřednictvím předběžné přihlášky na této stránce do 9.4.2017.

Samotný zápis proběhne v odpoledních hodinách 20. a 21. dubna 2017 formou setkání/rozhovoru s rodiči a dítětem.

Předškolní pětileté děti, které mají zájem o docházku v naší školce musí být od září 2017 přihlášeny k individuálnímu vzdělávacímu plánu v mateřské škole, která je zapsána v rejstříku školských zařízení.

K docházce do lesní školky Šiška můžete svoje děti přihlašovat vyplněním a odesláním formuláře.

Kritéria pro přijímání dětí do Lesní školky Šiška:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku
  • sourozenci mají přednost
  • věková různorodost skupiny
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • volba modelu docházky a kapacita Lesní školky Šiška
  • možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Na přijetí k docházce do Lesní školky Šiška není nárok. O přijetí rozhoduje koordinátorka klubu a pedagogové.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Adresa:
Jméno a příjmení rodiče:
Telefon rodiče:
E-mail rodiče:
Docházka 5 dnů (po-pá), 3 dny (po-st) nebo 2 dny (čt-pá) ?
Kde jste se dozvěděli o DLK Šiška?
Proč jste si vybrali naši lesní školku pro svoje dítě?