Home   Zápis k docházce

Zápis k docházce

Zápis na školní rok 2019/20 bude probíhat v měsíci dubnu.

Od března 2019 se můžete přihlašovat svoje děti k zápisu na příští školní rok prostřednictvím formuláře na této stránce. Zápis probíhá ve dvou po sobě následujících dnech. Termín zápisových dnů bude zveřejněn ve stejnou dobu.Rodiče budou vyzváni k rezervaci konkrétního času v trvání nejdéle půlhodiny. K zápisu je potřeba, aby se dostavil zákonný zástupce (nejlépe oba dva) spolu s dítětem.

Pro školní rok 2019/20 budeme přijímat 10 dětí ve věku 3-6 let.

Kritéria pro přijímání dětí do Lesní školky Šiška:

  • zralost dítěte pro předškolní docházku
  • sourozenci mají přednost
  • věková různorodost skupiny
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • docházka do klubu pro rodiče s dětmi Šiščata
  • volba modelu docházky a kapacita Lesní školky Šiška
  • možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Na přijetí k docházce do Lesní školky Šiška není nárok. O přijetí rozhoduje koordinátorka klubu a pedagogové.