Home   Pravidla pobytu v zázemí Lesní školky Šiška

Pravidla pobytu v zázemí Lesní školky Šiška

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

Při pobytu v zázemí Lesní školky Šiška mimo provoz školky (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:

1. Při příchodu a odchodu ze zahrady za sebou zavíráme branku.

2. Na zahradě se můžeme pohybovat volně. Do jurty se přezouváme a neběháme v ní.

3. S klacky neběháme a nechodíme pod přístřešek ani do jurty.

4. Nelezeme na hromady dříví a slámu

5. Na strom lezeme pouze v případě, že s tím seznámíme dospělého, který nám při obtížích může pomoci.

6. Ke stromům a rostlinám se chováme s úctou. Neničíme nic záměrně a nelámeme větve stromů.

7. Všechny věci mají své místo, po použití je na ně uklízíme. Nenecháváme na zahradě ležet pilu, sekeru, hrábě apod.

8. S nářadím dětí pracují vždy pod dohledem dospělého.

9. Do kuchyňky a do garáže mohou vstupovat děti pouze v doprovodu dospělého.

10. Na vrbičkové stavby se nevěšíme ani s nimi nelomcujeme.

11. Prostor ohniště kolem hořícího ohně slouží pro posezení nebo opečení si jídla. Není určen pro hru, běhání apod.

12. Do ohně nešťouráme a nevytahujeme z něj žhavé klacky.

 

Děkujeme, že při nedodržení pravidel, a zvláště při nebezpečné situaci, pomůžete zasáhnout a poučit neznalého. A to i v tom případě, že se nejedná o Vaše dítě nebo rodiče!